Norsk for deg pdf

Alle oppgaver er til fri bruk. Utstillingstrening med laushopping og gangartar Dato: 20 norsk for deg pdf og 9.

Det blir gjennomgang av det grunnleggande innan temaet, og kurset er ope for alle avlsinteresserte. Dei deler erfaringane sine med oss og gjev nyttig informasjon om kva som har vore viktig for dei i avlsarbeidet. 1400,- inklusiv lunsj betalast inn til konto nr. Kurset er ope for alle hesteinteresserte! Magni Hjertenes Flyum er tilsett som ny dagleg leiar ved AS Norsk Fjordhestsenter. Ho tek over jobben etter at Jostein Vonheim har sagt opp stillinga si ved senteret.

Landslaget for lokalaviser, administrasjonssjef ved Ivar Aasen tunet og journalist i Fjordenes Tidende. HUSK INNMELDINGSFRISTANE TIL HINGSTEUTSTILLING OG UNGHESTSKUE ! Norsk Fjordhestsenter er eit av tre nasjonale hestesenter i Norge. Ansvar for iverksetjing av styret sine strategiar og vedtak. Er dette noko for deg ? 909 60 274 – eller dagleg leiar Jostein Vonheim tel. AS Norsk Fjordhestsenter, Myroldhaug 6770 Nordfjordeid, innan 15.

Norges Fjordhestlag og Fjordhorse International onsdag 29. Information to foreign guests about 2015 Norwegian stallion show and international meetings. 29th April and 30th April Performance test for 4 years old stallions Norsk Fjordhestsenter. 00 Kva kjenneteiknar ein sunn brukshest? 15 Tannrasp, vaksinering og innvollsnyltarar ved Nes Hjelle. 30 Debat: Performance tests, is the Fjord horse society on the right direction? 00 pm General Assembly of Fjord Horse International in Nordfjord Hotel, Nordfjordeid Info in due time on www.

The participation is free of charges! Just confirm you will attend to Nils Ivar Dolvik, president of the FjHI, by email: nils. To allow the good organisation of this conference, please confirm before 20. 2014 Foredragshaldarar Nils Ivar Dolvik og Susan Hellum. Avlsplanen for Fjordhesten: vektlegging av eigenskapar, ved Dolvik.